📝How-to: borg backup

tags

#how-to

General:

borg create --compression auto,lzma,9 --stats --progress borg@10.13.0.3:.::'{hostname}-{utcnow}' /var/lib/gitolite/ /home/rasen/.ssh/ /home/rasen/dotfiles/ /home/rasen/.password-store/ /home/rasen/invoices/ /home/rasen/.gnupg/ /home/rasen/visionboard/ /home/rasen/org/ --rsh 'ssh -i ~/.ssh/borg'

Mail:

borg create --compression auto,lzma,9 --stats --progress borg@10.13.0.3:.::'mail-{utcnow}' /home/rasen/Mail/ /home/rasen/.mbsync/ --exclude /home/rasen/Mail/.notmuch --rsh 'ssh -i ~/.ssh/borg'